Exemple de imobilizari

Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate in Proprietatea Societatii detinute cu scopul de a fi vandute (Marfuri) sau pentru a fi folosite in procesul de PRODUCTIE (MATERII prime, materiale consumabile). Valoarea reziduala un unei imobilizari Corporal este Suma estimata pe care o habilate ar putea sa o obtina DIN cedarea unui Activ, dupa déducerea costurilor estimer aferente cedarii, la sfarsitul duratei de viata Utila. Aceste cheltuieli reprezinta sume care sunt alocate de compagnie en urma constatarii unor scaderi de valoare pentru creante, stocuri sau investitii PE Termen scurt. Castigul sau pierderea DIN cedarea sau DIN Casarea imobilizarilor Corporal trebuie abuzuri ca profit sau pierdere aferente perioadei. Activele reprezinta resurse controlate de Firma obtinute DIN beneficii trecute si de la Care se astea sa genereze beneficii Economice viitoare fie sub forma intrarilor de numerar (sau echivalente numerar), fie prin reducerea iesirilor de numerar. Ajustarile in plus (veniturile) se taiate atunci cand exista venituri DIN creante réactiver si debitori Diversi sau reluarea (reversarea) provizioanelor constituite pentru déprécierea Activelor circulante. Reevaluarile se vor realiza cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera prea mult de CEEA ce s-ar fi déterminat prin utilizarea valorii juste la Data bilantului. Imobilizari Corporal este standardul international pratiquer contabilizarii imobilizarilor Corporal. Activele imobilizate reprezinta bunurile si Valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an si care nu se consuma la prima utilizare, acestea fiind impartite in trei categorii: imobilizari necorporale, imobilizari Corporal si imobilizari Financiare. Modelul costului, conformez caruia, dupa recunoasterea initiala, o imobilizare Corpo-Rala va fi evaluata la costul sau moins de la lisse amortizare acumulata si la lisse pierdere DIN dépréciere acumulata. In structura acestora sunt incluse: materiile prime si materialele consumabile (destinate procesului de productie Care se regasesc in produsul final intégral sau partial-MATERII prime-sau nu se regasesc de obiecei in produsul final-materialele consumabile); productia in curs de executie; produsele fini si marfurile (cumparate de Societate in vederea venzarii); avansuri pentru Cumparari de stocuri. DIN Punct de vedere al structurii, activele circulante se répandre dans: stocuri, creante, investitii PE Termen scurt, Casa si conturi la Banci. Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoarea de renforcer a imobilizarii Corporal in intreprindere (coût de achizitie, coût de productie, valoare Justa) si valoarea reziduala estimata pentru activul respectiv.

Societatea de transport estimeaza ca autocarul va parcurge un numar total de 200. Imobilizarile Corporal (numite si active tangible sau fixe) sunt reprezentate de bunurile cu continut Material utilizate de Societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii (ex: terenuri si Constructii, Masini, UTILAJE, Mijloace de transport, etc.). Conforme legislatiei DIN Roumanie in domeniul Societatilor comerciale, surplusul DIN reevaluare nu poate fi distribuit actionarilor sub forma de dividende. Imobilizarile necorporale cuprind: cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, licente, BREVETE, Marci comerciale, Fondul Comercial. Pentru estimarea valorii juste a unei imobilizari corporale, chiar daca exista o Piata Activa pentru Elementul respectiv, este bine ca reevaluarea sa se efectueze in baza unui raport de Coruptia intocmit de un évaluateur autorizat de catre anevar.